Barion Pixel

Előző cikkünkben arról írtunk, hogy a 3D animáció oktatása és tanulása miként fejlesztheti az iskoláskorú gyermekek kognitív és szociális képességeit, hogyan járulhat hozzá a hatékony, élvezetes, tartós ismeretek megszerzéséhez.

Vajon lehet-e ezt korábban kezdeni?

Az 5-7 éves korosztály az, akiknek az iskolakezdés nehézségeivel kell megküzdenie. Ebben, erre az időszakra fejlődnek ki olyan készségek, képességek, mint az írást lehetővé tevő megfelelő finommozgás, vizo-motoros integráció, valamint a téri feldolgozás, téri orientáció, a relációk felismerése, relációszókincs kialakulása, az egyszerű ok-okozati viszonyok megértése, következtetések levonása, alapvető matematikai képességek, stb.

Miért is fejleszti mindezeket a 3D modellezés?

Az egér mozgatása, gombjainak, görgőinek megfelelő használata, a képernyőn a kurzor egérmozgatással való pontos beállítása teljesen észrevétlenül fejleszti a gyerekek finommozgását, vizo-motoros integrációját. A virtuális 3D térben való építkezés, manipuláció szintén automatikusan, erőfeszítés nélkül támogatja a gyerekek téri orientációs, tájékozódó, feldolgozó képességének fejlődését.

Köztudott, hogy a fejletlen téri orientáció, az irányok, oldalak felcserélése, a gyenge téri feldolgozó képesség, és a diszlexia között, összefüggés van. A 3D modellezés a diszlexia prevenció, illetve a korai korrekció egyik eszköze is lehet.

Az objektumok mozgatása, elhelyezése, méretezése feltételezi a relációk felismerésének, azonosításának fejlődését. Az angol nyelvű felület az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére alkalmas. Az alkotás növeli a gyerekek kreativitását, megtapasztalhatják, ahogy hatással vannak a környezetükre, ahogy manipulálhatják azt, és új, virtuális, mégis valóságos világot hozhatnak létre. A program funkcióinak használata fejleszti a matematikai képességeket, a logikai gondolkodást, az ok-okozati viszonyok felismerését, az összefüggések megértését, a relációk, arányok, mértékek tanulását.

A tevékenységet célszerűen a szülővel együtt végezve, a szülő-gyermek kapcsolat egy új dimenziója is megnyílik.

Tapasztalatunk szerint megfelelő szakemberekkel, és módszerekkel átadva az ennek a korosztálynak kialakított “tananyagot”, minden gyerek lelkes, együttműködő, és hatalmas élvezettel, sikerélménnyel végzik a tevékenységet.