Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapjára (https://etalonschool.hu/) , aldomainjeire és az azokon található szoftverekre és szolgáltatásokra történő jogviszonyokra terjed ki.

A Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja az ÁSZF pontjait, ami folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://etalonschool.hu/aszf/

Az oldal működésével, megrendelési folyamatával és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Mental RubyCone Humán Szolgáltató Betéti Társaság
Rövid cégnév: Mental RubyCone Bt.
A szolgáltató székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 24. 3. emelet 18.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: etalonschool[kukac]gmail.com
Adószáma: 26250315-1-42
Cégjegyzékszám:  01-06-793075 (Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság)
A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatika Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
Tárhelyszolgáltató honlapja: https://sybell.hu/
E-mail cím: hello[kukac]sybell.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.     A jelen Szabályzat 2022. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználó/Megrendelő a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5.    Az oktató termékek szerzői jogai az Mental RubyCone Bt-t illetik, amelyeket a eTalonSchool márkanévvel ellátott oktató termékek forgalmazói felhatalmazással használnak.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS:

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.    Szolgáltató a weboldalon tantermi (jelenléti), online (csak digitálisan elérhető és végezhető), illetve hibrid (mindkét megoldást tartalmazó) kurzusokat, táborokat kínál. Ezen felül megjelenhetnek a honlapon fizikai formában létező termékek (tipikusan könyvek, taneszközök), melyeket online vásárlással, illetve a kurzusok, táborok alkalmával személyesen lehet megvásárolni.

4.2.    A Honlapon nem található virtuális kosár, minden egyes termék és szolgáltatás külön megrendelési űrlappal rendelkezik, emiatt nincs lehetőség arra, hogy egy megrendelésen belül több terméket és/vagy szolgáltatást rendelhessen, minden megrendelést külön szükséges leadnia.

4.3.     A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.4.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás/termék nevét, leírását és – ha ez lehetséges – fotót jelenít meg róluk. A szolgáltatás/termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.5.     Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.6.     Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás/termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást/terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.7.    Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás/termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

5.1.     Felhasználó/Megrendelő regisztráció után kezdheti meg a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

5.2.     Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék típusát kiválasztja.

5.3.    Felhasználó/Megrendelő kiválasztja a szolgáltatást/termékeket. 

5.4.    Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Online kártyás fizetés (Barion) – (bankkártyás online fizetési mód és Barion tárcás fizetés a biztonságos Barion rendszeren keresztül). Ekkor a Felhasználó/Megrendelő számlakivonatán a Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.
  „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
  H-EN-I-1064/2013.”
 • Közvetlen banki átutalás – (megrendelése leadásakor e-mailben értesítjük, hogy rendelése “függő állapot”-ba került, amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg, rendelését aktíváljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk Önnel)

5.5.     Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál/termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.6.    A felületen az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót el kell fogadni a jelölőnégyzet kipipálásával.

5.7.    Ha a megrendelni kívánt szolgáltatáshoz ismétlődő fizetés opció is tartozik, akkor ennek tényét el kell fogadni a jelölőnégyzet kipipálásával.

5.8.     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.

5.9.     Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a „megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

5.10.    Felhasználó/Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben Felhasználó/Megrendelő olyan szolgáltatást rendel meg, melyhez ismétlődő fizetési opció kerül hozzárendelésre (például folyamatos szolgáltatás havi fizetési kötelezettséggel, vagy olyan termék/szolgáltatás, melynek kifizetése több részletben történik), az első részletet követő további részleteket a rendszer automatikusan terheli mindaddig, míg ezt Felhasználó/Megrendelő kifejezetten nem szünteti meg, vagy amíg az ismétlődő fizetési kötelezettség le nem jár. Felhasználó/Megrendelő az ismétlődő, automatikus fizetést bármikor leállíthatja, azonban ezzel megszűnik a szolgáltatás további igénybevételéhez való joga. Ennek pontos részleteit minden egyes ismétlődő fizetést előíró terméknél/szolgáltatásnál külön leírás tartalmazza.


5.11.    Ismétlődő fizetésről szóló nyilatkozat: 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen honlapon (www.etalonschool.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a fizetési szolgáltató (Barion) nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

5.12.     Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.14.    A rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig Felhasználónak/Megrendelőnek a megrendelési felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Minden termékhez és szolgáltatáshoz külön megrendelési felület tartozik, így terméket nem tud törölni, mert nincs kosár felület, emiatt, ha nem szeretné mégsem a terméket/szolgáltatást megrendelni, egyszerűen hagyja el a felületet. Adatbeviteli hibának minősül például rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási cím).

5.15.    A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a fizetési szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetési szolgáltatónak megadott adatokról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a fizetésszolgáltató érheti el. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

5.17. Az Ismétlődő fizetés típusa: Egyszeri hozzájárulás szükséges: a megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Amennyiben a vevő nem kíván tovább igényt tartani az előfizetésre, ezt bármikor jelezheti e-mail formájában az (etalonschool@gmail.com címen) és megszüntetésre kerül az előfizetése. A tévesen, hibásan levont összegeket 5 napon belül visszatérítjük, amennyiben az ügyfél 8 napon belül panasszal él.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót a megrendelő átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta a megrendelés kifizetésével

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.     A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.     Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.     Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4.     Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

7. ELÁLLÁS JOGA

A vásárló 30 napon belül elállhat a termék, szolgáltatás megvásárlásától. Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy az etalonschool[kukac]gmail.com emailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrált email címét és felhasználónevét.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1.     Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.2.     A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

8.3.     Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

8.4.     A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

8.5.     A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

Kellékszavatosság

8.7.     Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó/Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.8.     Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/Megrendelő a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó/Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó/Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó/Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.9.     Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó\Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Felhasználó\Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.10.   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó\Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.11.   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó\Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó\Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó\Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.

Termékszavatosság

8.12.   Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.13.   Milyen jogok illetik meg Felhasználót/Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó/Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.14.   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.15.   Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó/Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó/Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.16.   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania.

8.17.   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.18.   Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.19.   Felhasználót/Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.20.   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót\Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1.     Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2.     A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.     A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.4.     A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.5.     Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.6.     A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.7.     A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.2.     Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.     Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.     Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5.     A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok

helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a

Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1.   Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.   Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3.   Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4.   Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5.   Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6.   Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez: Pest Megyei Kormányhivatal

 • Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
 • Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
 • Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
 • E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu Ügyfélszolgálat (rezsipont):
 • hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
 • Telefonszáma: +36 (1) 488 21 31
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

11.7.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8.   Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9.   Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. ADATKEZELÉS

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tároljuk.

Az adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi gombra kattintva éri el: