Középiskolai felvételi előkészítő matematikából és magyarból
6. és 8. osztályosoknak

Az eTalonSchool szeptembertől felvételi előkészítőt hirdet középiskolába jelentkező
6. és 8. osztályos tanulók számára, maximum 18 fős csoportokban.

Miért az eTalonSchool középiskolai felvételi előkészítőjét válassza?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi megbízhatóan sikeres megírásához nem elegendő a feladatok otthoni megfelelő megoldása. Az otthon hibátlanul megírt feladatsorok az éles felvételin – a vizsgahelyzet miatt – általában csak 70% körüli eredményt tesznek lehetővé.

Az eddig nálunk tanuló több, mint 1000 diák 95%-át az áhított, első helyen megjelölt középiskolába vették fel!

Nálunk örömmel tanulnak a gyerekek, amit az is mutat, hogy 1% alatti a lemorzsolódás.

Vajon mi is kell egy igazán sikeres felvételi megírásához?

 • A felvételi feladatok megoldásához szükséges matematikai eszköztár biztos ismerete és használata
 • A mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás
 • A típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése és hatékony alkalmazása
 • Időnyerő módszerek, trükkök
 • Megfelelő időgazdálkodási rutin
 • A vizsgadrukk kezelése

Az eTalon-módszer

Az eTalon-módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen tanulok”-ká legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

A feladatlapok típusfeladatokra való bontása

A felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók. A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi azok alapos begyakorlását, a hatékony, mély feldolgozását, megértését.

Tipikus problémamegoldó stratégiák begyakorlása

Például a matek esetén táblázatba rendezés, grafikonok értelmezése, egyenlet felállítása szöveges feladatokhoz. Magyar esetén: Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni?

Időnyerést szolgáló trükkök, ismeretek

Ilyenek például a köb- és négyzetszámok, prímszámok, nevezetes százalékok készségszintű ismerete, alkalmazása, illetve magánhangzótörvények memóriafogasa, a „nyelvemen van” jelenség kezelése.

A feladatokban található csapdák felismerése, elkerülése

Például a műveleti sorrend figyelembevétele, a megfelelő mértékegység használata illetve magyarból a szövegértési vagy helyesírási feladatok csapdái.

2D és 3D animáció

Számos matematikai feladat típusnál rendkívül hatékony a probléma vizualizációja, a megoldás képi formába öntése. A vizuális és tapasztalati elemek beépítése, a memóriában egy jól struktúrált rendszert alkotva segíti a megértést, az ismeretek előhívását, hatékony alkalmazását.

Tapasztalati összefüggés-megértés, feladatmegoldás

Konkrét segédeszközök használatával az elvont matematikai műveletek, fogalmak élmény alapúvá válnak, biztos, mély megértést tesznek lehetővé.

A vizsgastressz kezelése

A vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkenthető. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

Elfogadó, személyközpontú környezet

A velünk kapcsolatban levő, hozzánk járó tanulókat név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő, elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A matematika felvételi előkészítő tematikája

A matematika előkészítő 14+1 kétórás foglalkozásból áll.

A foglalkozások feladattípusonként szerveződnek, figyelünk ezek didaktikailag helyes egymásra épülésére is.

Modul száma8. osztályos6. osztályos
1.       modulAlgebra 1.Algebra 1.
2.       modulAlgebra 2.Algebra 2.
3.       modulKombinatorikaKombinatorika
4.       modulGeometriaSorozatok
5.       modulMértékegységekMértékegységek
6.       modulSíkidomok. Kerület- és területszámításSíkidomok. Kerület- és területszámítás
7.       modulFelszín- és térfogatszámításFelszín- és térfogatszámítás
8.       modulSzázalék, arány. Szöveges feladatok 1.Logikai feladatok. Szöveges feladatok 1.
9.       modulGyakorló óra. SzámrendszerekGyakorló óra
10.   modulDiagramok, grafikonok, táblázatokDiagramok, grafikonok, táblázatok
11.   modulSzöveges feladatok 2.Szöveges feladatok 2.
12.   modulSzöveges feladatok 3.Szöveges feladatok 3.
13.   modulPróba felvételi 1.Próba felvételi 1.
14.   modulPróba felvételi 2.Próba felvételi 2.
        +1Záró foglalkozásZáró foglalkozás

A magyar felvételi előkészítő tematikája

A magyar előkészítő 8 kétórás foglalkozásból áll.

A matektól eltérően, a magyar felvételire való felkészítés kevesebb személyes magyarázatot igényel, nagyobb hangsúlyt kap a háttérből támogatott önálló munka, gyakorlás.

A személyes találkozások alkalmával a nagyobb témaköröket átbeszéljük, gyakoroljuk, majd ezzel a munícióval folytathatják otthon a munkát a gyerekek az online tananyagon. A gyakorló feladatok nagy részét a gyerekek önmaguk is ellenőrizhetik, de ha a feladat jellege igényli (pl. fogalmazások), a visszaküldött anyagokat tanáraink ellenőrzik, és értékelik.

Modul száma 8. osztályos 6. osztályos
1.       modul Fogalmazás, szókereső feladatok Fogalmazás, szókereső feladatok
2.       modul Szófajok Szófajok
3.       modul Szóelemek     Szólások, közmondások Szóelemek     Szólások, közmondások
4.       modul Mássalhangzó-kapcsolódási törvények Mássalhangzó-kapcsolódási törvények
5.       modul Mondatelemzés Betűrend, elválasztás, hangrend
6.       modul Helyesírás, hangalak és jelentés; Próbafelvételi Helyesírás, hangalak és jelentés; Próbafelvételi
7.       modul Verstan    Szövegértés Verstan    Szövegértés
8.       modul Próbafelvételi Próbafelvételi

Mindkét tantárgy esetén az interaktív, gyakorlatorientált órák okos tábla előtt zajlanak.

A kurzus a további alapszolgáltatásokat is tartalmazza:

Válasszon Prémium csomagot!

A még biztosabb siker érdekében Prémium csomagunk további szolgáltatásokat is tartalmaz:

Ezekkel a kiegészítésekkel egy tematikusan felépített, teljesen önállóan is feldolgozható online kurzust is kap a kontakt oktatás mellett a felvételire készülő gyermek.

Tudnivalók a jelentkezésről

A matek és magyar felkészítőink önmagukban is választhatók.

A felvételi előkészítők több helyszínen, és  időpontban is elérhetők. A pontos időpont kiválasztására majd a végleges jelentkezési lapon lesz lehetősége.

Helyszínek

eTalonSchool – 1073 Budapest Kerész u. 5 (csütörtök és péntek délután, szombaton egész nap)

SZÁMALK – 1119 Budapest Mérnök utca 39 (péntek délután)

Csomagok

Matek csomagok

Alap

 • 14+1 kontakt alkalom
 • Nyomtatott feladatlapok megoldással
 • Hozzáférés az online Oktatási portálhoz
 • Alkalmanként 12 felvételi feladat videós magyarázata*

Prémium

 • 14+1 kontakt alkalom
 • Nyomtatott feladatlapok megoldással
 • Hozzáférés az online Oktatási portálhoz
 • Alkalmanként 24 felvételi feladat videós magyarázata*
 • Az elméleti tananyag videós magyarázata*
 • Témánként a gyakorlást segítő kvízek*
 • 1,5 órás szóbeli vizsga-felkészítőn való részvétel kedvezményes áron
Kedvenc

Magyar csomagok

Alap

 • 8 kontakt alkalom
 • Nyomtatott feladatlapok megoldással
 • Hozzáférés az online Oktatási portálhoz
 • Alkalmanként 9 felvételi feladat videós magyarázata*

Prémium

 • 8 kontakt alkalom
 • Nyomtatott feladatlapok megoldással
 • Hozzáférés az online Oktatási portálhoz
 • Alkalmanként 18 felvételi feladat videós magyarázata*
 • Az elméleti tananyag videós magyarázata*
 • Témánként a gyakorlást segítő kvízek*
 • Online anyanyelvi kompetencia fejlesztő kurzus*
 • 1,5 órás szóbeli vizsga-felkészítőn való részvétel kedvezményes áron
Kedvenc

A *-gal jelölt elemek a kontakt oktatáson leadott tananyagon felüli online tartalmak

A matek előkészítők szeptember harmadik hetében, a magyar felkészítő október elején indul.

A későbbi bekapcsolódás esetén is a teljes online tananyagot biztosítjuk, így lehetőség van a kihagyott órák pótlására.

Szülői visszajelzések

A jelentkezés menete

A regisztrációs lap kitöltésével, és elküldésével biztosíthatja gyermeke helyét a felvételi kurzuson.
A jelentkezés véglegesítéséhez a későbbiekben ki kell majd töltenie a végleges jelentkezési lapot, amin helyszínt és időpontot is tud választani.

Fizetés

Az előzetes regisztrációval Önnek semilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Hogyan kapok további információkat a táborról?

A regisztrációkor megadott email címen tartjuk Önnel továbbra is a kapcsolatot, küldünk további információkat a kurzusokkal kapcsolatban.