Barion Pixel

Középiskolai felvételi előkészítő
matematikából és magyarból
4. osztályosoknak

Az eTalonSchool szeptembertől felvételi előkészítőt hirdet középiskolába jelentkező
4. osztályos tanulók számára, maximum 18 fős csoportban.

Miért az eTalonSchool felvételi előkészítőjét válassza?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi megbízhatóan sikeres megírásához nem elegendő a feladatok otthoni megfelelő megoldása. Az otthon hibátlanul megírt feladatsorok az éles felvételin – a vizsgahelyzet miatt – általában csak 70% körüli eredményt tesznek lehetővé.

Az eddig nálunk tanuló, közel 1000 diák 95%-át az áhított, első helyen megjelölt középiskolába vették fel!

A piacon egyedül mi foglalkozunk több éve 4. osztályos felvételi előkészítővel, tökéletesen ismerjük ennek a korosztálynak a sajátosságait, a 8 osztályos középiskolák felvételi követelményeit.

Nálunk örömmel tanulnak a gyerekek, amit az is mutat, hogy 1% alatti a lemorzsolódás.

Vajon mi is kell egy igazán sikeres felvételi megírásához?

 • A felvételi feladatok megoldásához szükséges matematikai és magyar nyelvi eszköztár biztos ismerete, és használata
 • Stabil nyelvi kompetencia
 • A mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás
 • A típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése, és hatékony alkalmazása
 • Időnyerő módszerek, trükkök
 • Megfelelő időgazdálkodási rutin
 • A vizsgadrukk kezelése

„Mini” eTalon-módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen tanulok”-ká legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

Figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait

A 10-11 éves gyerekek még kevésbé terhelhetők, mint a felső tagozatosok. Emiatt a matek és magyar felvételi előkészítő összesen heti két órában valósul meg. A foglalkozás kétharmad részében matekozunk, a fennmaradó részben foglalkozunk a magyarral.

Ezzel színesebbé is válik a foglalkozás, könnyebb a gyerekek figyelmének fenntartása.

Tipikus problémamegoldó stratégiák begyakorlása

Például a matek esetén táblázatba rendezés, grafikonok értelmezése, szöveges feladatok ábrázolása. Magyar esetén: hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? Hogyan tudok összekevert szavakat gyorsan betűrendbe állítani?

Főbb feladattípusok matematikából: helyiérték; kerekítés; mértékegységek; sorbarendezés nyilakkal; sorozatok elemeinek megállapítása maradékos osztással; táblázatok, diagrammok; kerület- és területszámítás; egyszerű testek tulajdonságai; dobókockás feladatok; szöveges feladatok.

Főbb feladattípusok magyarból: helyesírás, hangalak és jelentés, betűrend, elválasztás, szófajok, helyesírás, mondatfajták, közmondások, szövegértés, fogalmazás.

Készségeket és képességeket is fejlesztünk

Az Oktatási Hivatal azt írja a felvételi feladatsorok tartalmáról: „A központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Vagyis a felvételi feladatlap célja a tantárgyi tudás mellett a matematikai és az anyanyelvi kompetencia mérése.

Matematikai kompetenciák fejlesztése: pontos eligazodás az egész számok körében; alapműveletek biztos elvégzése; gyors fejszámolás, fejszámolási trükkök; törtrészek értelmezése; téri orientáció fejlesztése; matematikai következtetések, logikai értelmezések;

Nyelvi kompetenciák fejlesztése: szövegértés és szövegalkotás; szóalkotási feladatok (anagrammák, összekevert betűk, szókiegészítések); szómagyarázatok (régies szavak magyarázata, rokon értelmű, ellentétes jelentésű, azonos alakú vagy jelentésű szavak megtalálása); állandósult szókapcsolatok felismerése, keresése (szóösszetételek elő vagy utótagjának megtalálása, összetett szavak alkotása); és a nagy mumus: a szólások, közmondások felismerése és értelmezése.

Megtanuljuk felismerni és elkerülni a feladatokban rejlő csapdákat

Ilyenek például a műveleti sorrend figyelembevétele, a megfelelő mértékegység használata, illetve magyarból a szövegértési vagy helyesírási feladatok csapdái.

Sokat rajzolunk, 2D és 3D animációkat nézünk

Számos matematikai feladattípusnál rendkívül hatékony a probléma vizualizációja, a megoldás képi formába öntése. A vizuális és tapasztalati elemek beépítése, a memóriában egy jól struktúrált rendszert alkotva segíti a megértést, az ismeretek előhívását, hatékony alkalmazását.

Sok szemléltetéssel, manipulációval a tapasztalati összefüggés-megértést erősítjük

Konkrét segédeszközök, okostábla által adott lehetőségek kihasználásával, interaktív játékok használatával az elvont matematikai műveletek, fogalmak élmény alapúvá válnak, biztos mély megértést tesznek lehetővé.

Tompítjuk a vizsgastresszt

A feladattípusok, megoldási stratégiák és vizsgahelyzet pontos megismerése révén a stressz és a szorongás csökkenthető. A teljesítmény és a stressz összefüggése megismerhető, a vizsgadrukk, megfelelő technikákkal, a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható.

A gyerekek elfogadó személyközpontú környezetben készülhetnek

A hozzánk járó gyerekeket név szerint ismerjük, tisztában vagyunk képességeikkel, lehetőségeikkel, vágyaikkal, és korlátaikkal is. Képességeiket és lehetőségeiket erősítjük, korlátaikat megpróbáljuk minél kijjebb tolni. Nálunk megtanulhatják, hogy nincs rossz válasz, csak tévesen bejárt út, amit az elfogadó, odafigyelő környezetben egy idő után már stresszmentesen tudnak korrigálni. Mindezek hatására a gyerekek önbizalma megnő, elhiszik, hogy tanulni hatékonyan, motiváltan is lehet, mindegy milyen tantárgyról van szó.

A kurzus a további alapszolgáltatásokat is tartalmazza:

Minden negyedikes Prémium csomagot kap!

A még biztosabb siker érdekében Prémium csomagunk további szolgáltatásokat is tartalmaz:

Ezekkel a kiegészítésekkel egy tematikusan felépített, teljesen önállóan is feldolgozható online kurzust is kap a kontakt oktatás mellett a felvételire készülő gyermek.

4. osztályos felvételi előkészítő csomag

Prémium

3 x 43.000 Ft
 • 14 kontakt alkalom
 • Nyomtatott feladatlapok megoldással
 • Hozzáférés az online Oktatási portálhoz
 • Alkalmanként 24 felvételi feladat videós magyarázata
  (12 matek + 12 magyar)*
 • Az elméleti tananyag videós magyarázata*
 • Témánként a gyakorlást segítő kvízek*
 • Online anyanyelvi kompetencia fejlesztő kurzus*
 • 3 órás szóbeli vizsgára felkészítő tréning kedvezményes áron*
Kedvenc

A *-gal jelölt elemek a kontakt oktatáson leadott tananyagon felüli prémium online tartalmak

Tudnivalók a jelentkezésről

A felvételi előkészítő 14 kétórás foglalkozásból áll.

Helyszín

eTalonSchool 1073 Budapest Kertész u. 5

Időpont:

2024. szeptember 2. hetétől
csütörtökönként 17:15-19:15

Szülői visszajelzések

A jelentkezés menete

A jelentkezési lap kitöltésével, és elküldésével biztosítja gyermeke helyét a kiválasztott kurzuson.

Részletfizetés

A felvételi előkészítő díját az általunk kiállított számla ellenében 3 részletben kell kifizetnie. A részletfizetés ütemezését a Képzési szerződésben találja meg.

Hogyan kapok további információkat a kurzusról?

A regisztrációkor megadott email címen tartjuk Önnel továbbra is a kapcsolatot, küldünk további információkat a kurzusokkal kapcsolatban.