Barion Pixel

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tantárgyi felkészítő

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az eTalonSchool – üzemeltető: Mental RubyCone Humán Szolgáltató Bt. Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. 3/18., Adószám: 26250315-1-42, Cégjegyzékszám: 01-06-793075,  E-mail: etalonschool@gmail.com, Telefon: +36 20 935 0065 – mint képző (továbbiakban Képző, Szolgáltató vagy Szervező),

másrészről:

a Tantárgyi felkészítőn résztvevő diák (továbbiakban Résztvevő) gondviselője (továbbiakban Gondviselő) között az alábbi feltételek szerint:

A képzés célja

Tantárgyi felkészítés, felzárkóztatás matematika és/vagy magyar nyelv tantárgyból.

 

1. A képzés ütemezése, helye, időtartama:

2022. február 10. és május 12. között csütörtökönként vagy péntekenként, a jelentkezési lapon választott időpontban.

 

2. A képzés ütemezése: 

 


A képzés helye:1073 Budapest Erzsébet krt. 24. (matek)


1074 Dohány u. 80. (magyar)


A képzés időtartama:*


12 x 120 perc * A 120 perces időtartam tartalmaz egy 10 perces szünetet.


3. A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei: 

 

 1. Az etalonschool.hu oldalon található megfelelő jelentkezési lap kitöltése, és elküldése
 2. A Képzési szerződés elfogadása
 3. Az felkészítő díja első részletének kifizetése4. A Résztvevő kötelezettségei:

 

 1. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat a saját tanulásán kívül semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges.
 2. A Résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Képző nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, a Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.
 3. A Gondviselő vállalja, hogy a tanfolyam díjának megfelelő részleteit a kiállított számla ellenében a feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíti.


5. Tanfolyamról történő kimaradás / hiányzás pótlása:

 

 1. A tanfolyamról való kimaradás esetén az addig befizetett tanfolyami díj nem téríthető vissza. 
 2. Ha a Gondviselő a kiállított számlát a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, a Résztvevő csak az addig kiegyenlített alkalmakon jogosult részt venni.
 3. A Résztvevő hiányzása nem mentesíti a Gondviselőt a tanfolyami díj fizetési kötelezettsége alól. 


6. A Képző feladatai és kötelezettségei:

 

 1. A Szervező biztosítja a képzéshez szükséges helyszínt, oktatókat, és oktató anyagokat. 
 2. A Szervező vállalja a 2 pont, valamint a kurzusnaptár szerinti időpontokban, helyszíneken és témában a színvonalas osztálytermi oktatást. Az időpontok, helyszínek és témák módosítási lehetőségét (ésszerű keretek között) a Szervező fenntartja.


7. A képzés díja és fizetési határidők

A honlapon feltüntetett díj két egyenlő részletben, bankkátyás fizetéssel fizetendő.

 

 1. részlet: a jelentkezéskor
 2. részlet: 2022. április 4.

 

8. A felek közötti jelen szerződés a Jelentkezési lapon való elfogadással lép életbe.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.