Barion Pixel

Képzési szerződés - Matek GYORSTALPALÓ

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az eTalonSchool – üzemeltető: Mental RubyCone Humán Szolgáltató Bt. Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. 3/18., Adószám: 26250315-1-42, Cégjegyzékszám: 01-06-793075,  E-mail: etalonschool@gmail.com, Telefon: +36 20 935 0065 – mint képző (továbbiakban Képző, Szolgáltató vagy Szervező),

másrészről:

a Matek „gyorstalpalón” résztvevő diák (továbbiakban Résztvevő) gondviselője (továbbiakban Gondviselő) között az alábbi feltételek szerint:

A képzés célja

Tantárgyi felkészítés, felzárkóztatás matematika tantárgyból.

 

1. A képzés ütemezése, helye, időtartama:

A képzés ütemezése: a honlapon megtalálható témák, és hozzájuk tartozó időpontok szerint. 

 

 

A képzés helye:

 

1073 Budapest Erzsébet krt. 24.

 

1074 Budapest Dohány u. 80.

 

A képzés időtartama:*

 

Szombatonként 9:00 – 13:00 óra között 

* A megadott időtartam tartalmaz két 10 perces szünetet.

 

3. A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei: 

 

 1. Az etalonschool.hu oldalon található megfelelő jelentkezési lap kitöltése, és elküldése
 2. A Képzési szerződés elfogadása
 3. A képzés díjának átutalása

 

4. A Résztvevő kötelezettségei:

 

 1. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat a saját tanulásán kívül semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges.
 2. A Résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Képző nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, a Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.
 3. A Gondviselő vállalja, hogy a tanfolyam díjának megfelelő részleteit a kiállított számla ellenében a feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíti.

 

5. Tanfolyamról történő kimaradás / hiányzás pótlása:

 1. A tanfolyamról való kimaradás esetén az addig befizetett tanfolyami díj nem téríthető vissza. 
 2. A Résztvevő hiányzása nem mentesíti a Gondviselőt a tanfolyami díj fizetési kötelezettsége alól. 
 3. A hiányzás pótlására a Résztvevőnek lehetősége van a befizetett összeg értékéig másik GYORSTALPALÓ tanfolyamon részt venni. A Részvevőnek ezt az igényét a Képző részére a honlapon megadott email címen, 72 órával a választott időpont előtt, írásban jeleznie kell.


6. A Képző feladatai és kötelezettségei:

 1. A Szervező biztosítja a képzéshez szükséges helyszínt, oktatókat, és oktató anyagokat. 
 2. A Szervező vállalja a 2 pont, valamint a honlapon megjelenő időpontokban és témában a színvonalas osztálytermi oktatást. Az időpontok, helyszínek és témák módosítási lehetőségét (ésszerű keretek között) a Szervező fenntartja.
 3. 8 főnél kevesebb jelentkező esetén a Képző az adott foglalkozást nem köteles megtartani. Ebben az esetben legkésőbb a foglalkozás előtt 48 órával a jelentkezőket erről értesíti, a befizetett összeget visszatéríti.


7. A képzés díja és fizetési határidők

A képzés mindenkori díjszabása a Képző honlapján jelenik meg.

8. A felek közötti jelen szerződés a Jelentkezési lapon való elfogadással lép életbe.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.